Hoe het begon

bron: “De Vlijmscherper” (later “De Scherper”) 22-03-1995

‘Kuijks Amateur Toneel’ opgericht – K.A.T. enthousiast van start

Twintig spelende leden en vijf achterbanleden vormen sinds november de toneelgroep K.A.T. Onder leiding van regisseuse Annemiek van der Lee is men bezig ieders capaciteiten op toneelgebied te verkennen. Voor eind april staat een eerste presentatie op het programma, speciaal bedoeld voor familie en vrienden van de spelers. In het voorjaar van 1996 zal toneelgroep KAT een groot, luchtig stuk op de planken gaan zetten. Het enthousiasme van spelers en bestuur kent geen grenzen.

door Adri van Esch

Toneelgroep K.A.T., wat staat voor Kuijks Amateur Toneel, is opgericht óp 29 november 1994. Tijdens de oprichtingsvergadering zijn Mechelien van Buul en Brigitte van der Ven respectievelijk tot voorzitter en secretaris gekozen. Zij zijn ook degenen geweest die het initiatief tot oprichting van de toneelgroep hebben genomen. “We hebben eerst aan persoonlijke ledenwerving gedaan”, vertelt Mechelien van Buul. “In onze vriendenkring hebben we gepolst of er interesse was en als een soort sneeuwbalreactie hadden we toen al vrij snel zo’n 25 geïnteresseerden. Maar iedereen wilde wel voor af weten wat het allemaal in zou houden. We hebben toen een vergadering belegd en daar op de man af gevraagd of men lid wilde worden. Na die avond hadden we twintig spelende leden, vijf achterban leden en een bestuur!” Voorafgaand aan de oprichtingsvergadering hadden Brigitte en Mechelien al veel voorwerk verricht. Na de nodige informatie ingewonnen te hebben bij collegatoneelclubs besloten zij om geen vereniging te worden, maar een toneelgroep. “Organisatorisch is er weinig verschil, maar bij een vereniging ligt alles notarieel vast”, legt Brigitte uit. “Wij vinden dat nog een beetje te voorbarig. Laten we eerst maar eens kijken of onze toneelgroep een haalbare kaart blijkt te zijn. Als we na de eerste grote voorstelling allemaal nog steeds zo enthousiast zijn, kunnen we alsnog een vereniging worden.” Doordat K.A.T. geen vereniging is, komen ze niet in aanmerking voor subsidie. En dat terwijl de aanloop kosten vrij hoog zijn. Mechelien van Buul geeft aan dat K.A.T. op andere manieren zal proberen om het financiële plaatje rond te krijgen. “Allereerst hebben we natuurlijk het lidmaatschapsgeld. Daarnaast willen we vooral proberen om creatief te zijn met het oplossen van de zaken waarvoor we ons geplaatst zien. Tot slot hebben we een regisseuse die veel ervaring heeft opgedaan in de toneelwereld en daar kunnen we hopelijk gebruik van maken.

Serieuze poging

Mechelien van Buul en Brigitte van der Ven voelen zich erg verantwoordelijk voor het welslagen van hun initiatief. “Dit is een zeer serieuze poging tot het opzetten van een nieuwe toneelgroep. We hebben echt ambities en ons enige doel is dat het slaagt. Kwalitatief gezien moeten we het doen met wat we aan talent in huis hebben, maar we doen het zo goed mogelijk. Gelukkig hebben we een regisseuse die nu al bewezen heeft dat ze veel onzekerheid weg kan halen. Met de dag worden zowel spelers als bestuur enthousiaster”, aldus Mechelien van Buul.